Flexoduct Kanal KF

Typgodkänd flexibel ventilationskanal som är 10 m i utsträckt läge och 1 m i kartong.