Bookmark and Share







Item ID:
40073-1

Flexoduct A2



Product Description:
FLEXODUCT A270
Aluminium slang
Användesområde:
-Utsug från maskiner och aggregat
-Ventilationskanal
Produkt: F A276
Length: 10m
Diameter: 250mm