Bookmark and Share







Item ID:
40065

Stretchduct, L 3m, Ø 160mm



Product Description:
FLEXODUCT STRETCHDUCT
Halv Flexibel ventilationskanal godkänd och avsedd för:

-Övergång
-Ventilationskanal
-Vissa varianter avgaser