Flexoduct A112

Flexibel Aluminiumkanal med högsta kvalité samt certifikat i EU och Japan. Marina certifikat innehas också.