Flexoduct IM-EI15

Flexoduct IM-EI15 är en unikt framtagen produkt anpassad för dagens krav på den svenska marknaden. Produkten används bland annat inom ventilation när brandklassningskravet är EI15. Den används främst som IM-kanal i bostäder då den är enkel och säker att använda. En typgodkänd flexibel kanal. Godkännandet innebär att den håller gällande krav och är klassad EI15. Flexoduct IM-EI15 är komprimerad och förpackad i ca 1m i förpackning och 6m i utdraget läge. Produkten kan användas som direkt anslutning till köksfläkten och hela vägen till takhuven. Denna lösning ger en komplett och brandsäker IM-kanal som är enkel att montera, underhålla men framförallt säker och tillförlitlig.