Soft Sono dB

Marknadens bästa ljuddämpare. Vibrationsdämpare, ljuddämpare samt termisk isolering i en och samma produkt. SoftSonodB dämpar ljudet dubbelt så bra som marknadens mest förekomna ljuddämpare. Soft Sono dB är en framtagen flexibel ljuddämpare med flera förbättrade egenskaper och användningsområden än de vanligast förekommande ljuddämparna. Soft Sono dB tillverkas i non wowen, likt de bästa ljuddämparna i fastkanalssystem. Det antibakteriella materialet ger goda ljuddämpande egenskaper i andra frekvenser och oktavband än på marknaden vanligt förekommande ljuddämpare. Vibrationsdämpningen och den termiska isoleringen är även den marknadens bästa i jämförelse.